PASS WIFI: 1anguyenduy

THỨC UỐNG SẮP CÓ

SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN
20.000 đ

CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT

Cà phê đen
20.000 đ
bạc xỉu
24.000 đ
Cà phê SữA
22.000 đ
CA CAO
27.000 đ
Cà phê sữa tươi
32.000 đ
sữa tươi
25.000 đ

YAOURT

YAOURT ĐÁ
25.000 đ
YAOURT ĐÃ XAY
30.000 đ
YAOURT VIỆT QUẤT
32.000 đ
YAOURT XOÀI
32.000 đ
YAOURT ỔI
32.000 đ
YAOURT VẢI
32.000 đ
YAOURT DÂU
32.000 đ
YAOURT ĐÀO
32.000 đ
YAOURT CAM
32.000 đ

SINH TỐ & NƯỚC ÉP

SINH TỐ DÂU
32.000 đ
SINH TỐ SAPOCHE
32.000 đ
SINH TỐ DƯA GANG
32.000 đ
DƯA GANG DẰM
32.000 đ
SINH TỐ BƠ
32.000 đ
TẮC XÍ MUỘI
27.000 đ
CHANH TUYẾT
25.000 đ
CHANH ĐƯỜNG
22.000 đ
CAM ÉP
30.000 đ
TÁO ÉP
32.000 đ
THƠM ÉP
32.000 đ
TÁO THƠM ÉP
37.000 đ
CÀ RỐT ÉP
32.000 đ
DỪA LẠNH
25.000 đ
CHANH MUỐI
22.000 đ
TẮC ĐÁ
27.000 đ

ĐÁ XAY

MATCHA ĐÁ XAY
32.000 đ
ĐÁ XAY CÀ PHÊ
27.000 đ
ĐÁ XAY TẮC XÍ MUỘI
32.000 đ
CA CAO ĐÁ XAY
30.000 đ
TẮC ĐÁ XAY
30.000 đ
CHANH TUYẾT
25.000 đ
YAOURT ĐÁ XAY
30.000 đ
YAKULT ĐÁ XAY
30.000 đ

ĐẶC BIỆT

THANH MAI TRÚC MÃ
32.000 đ
Sirup blue & sữa béo & cà phê
Yakult xoài
32.000 đ
Yakult dâu
32.000 đ
Yakult ỔI
32.000 đ
Yakult ĐÀO
32.000 đ
Yakult CAM
32.000 đ
Yakult vẢI
32.000 đ
Yakult VIỆT QUẤT
32.000 đ

TRÀ

TRÀ ĐÀO
22.000 đ
(không trái)
TRÀ DÂU
22.000 đ
(không trái)
TRÀ VẢI
22.000 đ
(không trái)
LIPTON CHANH
27.000 đ
HỒNG TRÀ CHANH
25.000 đ
TRÀ GỪNG
25.000 đ
ẤM TRÀ BẮC
30.000 đ

LATTE

MATCHA LATTE XOÀI
32.000 đ
MATCHA LATTE DÂU
32.000 đ
MATCHA LATTE ĐÀO
32.000 đ
MATCHA LATTE CAM
32.000 đ
MATCHA LATTE ỔI
32.000 đ
MATCHA LATTE VẢI
32.000 đ

NƯỚC ĐÓNG CHAI

NƯỚC SUỐI
12.000 đ
7UP
20.000 đ
WARRIOR nho
20.000 đ
Sting Thái
STING VÀNG
20.000 đ
STING DÂU
20.000 đ
WARRIOR DÂU
20.000 đ
Sting Thái
PEPSI
20.000 đ
COCACOLA
20.000 đ
TRÀ XANH 0 ĐỘ
20.000 đ
NƯỚC YẾN NHA ĐAM
20.000 đ
OLONG TEA +
20.000 đ
NUTIFOOD
22.000 đ
C2 ĐÀO
20.000 đ
C2 DÂU
20.000 đ
C2 ỔI
20.000 đ
REVICE MUỐI KHOÁNG
20.000 đ
(trắng)
C2 CHANH
20.000 đ
REVICE CHANH MUỐI
20.000 đ
ROCKSTAR
20.000 đ
(nước tăng lực)
REDBULL
24.000 đ
KHĂN LẠNH
2.000 đ
BẬT LỬA
5.000 đ

Gửi Maps cho bạn bè :

Chỉ đường vui lòng copy link: 

https://maps.app.goo.gl/GkdycKJ9465D2jb88

Đánh giá 5*
Tiệm Cà Phê NhaTuii:

Link đánh giá 5* trên google maps ủng hộ tiệm Cà Phê Nhà Tuii (tre & nứa).

https://g.page/r/CU5q_rSZoFw_EBE/review

Cảm ơn bạn rất rất nhiều !!!