Những Điều Cần Để Mở Quán Chay

VỐN CỐ ĐỊNH & VỐN LƯU ĐỘNG

MẶT BẰNG

VẬT TƯ: BẾP – BÀN GHẾ – KHAY – TỦ ĐÔNG – TỦ LẠNH 

NHÀ CUNG CẤP ĐỒ CHAY & RAU CỦ

MENU & MÓN ĂN 

KHÁCH HÀNG & NHÂN VIÊN

Mua Nguyên liệu Chay ở đâu ?